logo

Hello


Urodziłem się w 1981r. studiuję na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1999r. pracowałem przy wielu projektach fotograficznych, fotoreportażu i fotografii teatralnej. Prowadziłem warsztaty tradycyjnych technik fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. W fotografii zainteresowałem się technikami historycznymi i alternatywnymi procesami, którymi jest również badanie i nauczanie.

K. Jaworowski
signature
Name : Karol Jaworowski
Tel: : 500 299 434
Email : jaworowskikarol@gmail.com

Prace fotograficzne

Lata pracy doświadczeń artystycznych związały mnie z pejzażem jak i przestrzenią miejską. Przebywanie w plenerze i obcowanie z nim nasyciły mój wzrok harmonią niezrównanych proporcji, zaś próba zrozumienia zasad bytowania przestrzeni związała mnie uczuciem głębokiego przywiązania i miłości. Obserwuję drobne formy, by ze statycznych porównań wysnuwać geometryczny model przestrzeni miejskiej. Wrażliwy na piękno krajobrazu, wchłaniam nastroje smutku, nostalgii. Przeżywam patetyczne wzruszenia wywołane spotkaniem znanych widoków, subtelnymi przeistoczeniami. Kształtuję osobistą wizję mojego krajobrazu w zgodzie z osobistymi przeżyciami. Krajobraz pozostaje nieustającym źródłem inspiracji wszystkich moich zainteresowań twórczych. Poprzez stosowanie alternatywnych technik fotograficznych moje prace przedstawiają surrealistyczne postrzeganie przestrzeni.

Graphics

Animation

Instalations Wilanów